Parkirne površine v Trstu

Parkirne površine, kjer je postanek vozil plačljiv, pri čemer se plačilo izvede na avtomatu, ki plačniku izda parkirni listek.

Zunanje parkirne površine Park San Giusto

Parkirne površine na tleh s parkomati

Zunanje parkirne površine (parkirišča z modrimi črtami), ki jih upravlja Park San Giusto, vključujejo 158 parkirišč, ki se delijo na tri tarifne cone in se raztezajo na:

  • Celotni ulici Teatro Romano (vijolična cona)
  • Piazza Forno (vijolična cona)
  • Via dell’Orologio (vijolična cona)
  • Via del Mercato Vecchio (vijolična cona)
  • Via Cadorna (rdeča cona)

Na teh zunanjih parkirnih površinah je parkiranje plačljivo, pri čemer se plačilo izvede na avtomatu, ki plačniku izda parkirni listek (parkomat). Voznik mora takoj zatem, ko parkira, iz parkomata vzeti parkirni listek, ki velja za želeno obdobje parkiranja, in ga na armaturno ploščo avtomobila namestiti tako, da je dobro viden in čitljiv skozi vetrobransko steklo.

Lastniki hibridnih avtomobilov in/ali invalidi lahko izkoristijo enourno brezplačno parkiranje. V ta namen morajo pritisniti ustrezen gumb na stebričku in predložiti prometno dovoljenje in/ali potrdilo o invalidnosti. Plačilo lahko izvedete z aplikacijo EasyPark ali napravo NeosPark.

Če uporabnik ne prevzame listka na (parkirnem) avtomatu, ali če je slednji že potekel, pomeni da tako ravnanje predstavlja podlago za izterjavo plačil, ki je opisana v nadaljevanju (pri čemer to ne vpliva na morebitne ugotovitve, ki jih kaznujejo pristojni policijski organi in/ali zaposleni na parkirišču). Če plačilo ne bo izvedeno v teku 10 dneh, bo Park San Giusto sprožil vse postopke, ki so potrebni za izterjavo dolga oziroma povračila stroškov v najnižjem znesku 25,82 EUR in pripadajoče kazni.

Število parkirnih mest

155 mest za kratkotrajno parkiranje

10 parkirnih mest za invalides

EasyPark in NeosPark

RDEČA CONA (šif. za EasyPark: 711)

Tarifa: €/h 1,40
Najnižja tarifa: € 0,70
V primeru, če ni listka: € 18,00
V primeru, če je listek pretečen: € 12,00

VIJOLIČNA CONA (šif. za EasyPark: 712)

Tarifa: €/h 1,70
Najnižja tarifa: € 0,85
V primeru, če ni listka: € 18,00
V primeru, če je listek pretečen: € 12,00

PARKOMAT

Pravilnik

Prenesite pravilnik parkirnih površin Park San Giusto

Prenesite pravilnik

Zemljevid

Prenesite zemljevid parkirnih površin Park San Giusto

Prenesite zemljevid