Zasnova naših parkirišč v Trstu

Edinstvena parkirišča v Italiji: dve parkirni dvorani, nepremagljiva varnost.

Varno parkirišče v Trstu

Vaše vozilo je pri nas popolnoma varno

Naše podzemno parkirišče v Trstu obsega dve dvorani s po 5 etažami za parkiranje. 3 etaže vključujejo zasebna oziroma lastniška parkirišča, 2 pa sta namenjena kratkotrajnemu parkiranju. Na voljo je tudi 8 parkirnih mest za invalide.

Dvorani sta med sabo povezani s prehodi, ki vodijo do dveh izhodov/vhodov na ulici Teatro Romano (za vozila in pešce) in na griču Sv. Justa (za pešce). Vsak je opremljen z dvema dvigaloma.

V notranjosti obeh dvoran sta dve enosmerni klančini, ki ju povezuje dvosmerni vozni prečni prehod, ta pa povezuje vseh pet etaž s 732 parkirnimi mesti. Vsaka od petih etaž je velika največ 1500 m2.

Etaža 0 se dviga 3 m nad ulico Teatro Romano etaža +1 pa 9,4 m. Ostale tri etaže so podzemne, pri čemer se vsaka spusti za –2,6 m.

Število parkirnih mest

427 Zasebnih parkirnih mest

300 Mest za kratkotrajno parkiranje

8 Parkirnih mest za invalide

2,1 m Maksimalna višina

Več kot 700 Uporabnikov

Možnost zasebnih parkirišč in kratkotrajnega parkiranja

Več kot 50 zanimivosti

Muzeji, Spomeniki, Cerkve, Hoteli in zabava.

24-urna pomoč

Parkirišče je odprto 24 ur na dan. Ves čas je prisoten upravljavec, na katerega se lahko obrnete v nujnih primerih.

4 Dvigala

Parkirišče vključuje 4 dvigala: dve vodita do izhoda v središču mesta na ulici Teatro Romano, ostali dve pa vodita izključno do Sv. Justa.

Neoviran dostop

Osebe na invalidskih vozičkih lahko uporabijo stopniščno dvigalo, ki pelje do izhoda na ulico.

Video nadzor

Video nadzor je namenjen izključno za nadzor območja z namenom zaščite oseb in lastnine podjetja v primeru nezakonitih dejanj.